Waterbodemonderzoek

De kwaliteit van de waterbodem kan belangrijk zijn in het kader van voorgenomen (onderhouds)baggerwerkzaamheden, dempingen van watergangen, aan- en verkoop van een terrein, etc.

Waterbodemonderzoek richt zich op de (slib)lagen op de bodem van watergangen. Dit kunnen sloten of kanalen zijn, of bijvoorbeeld een vijver in uw tuin of plantsoen. Soms bevinden zich in watergangen dikke sliblagen, die verwijderd moeten worden. In de meeste gevallen betreft dit zogenaamd onderhoudsbaggerwerk, dat tot doel kan hebben om de doorstroming en kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Ook als u een perceel met sloten of een vijver koopt of verkoopt, kan het noodzakelijk zijn om de kwaliteit en het volume van het slib te onderzoeken. Het komt ook voor dat een watergang wordt gedempt. Hieraan voorafgaand wordt de kwaliteit van de sliblaag middels waterbodemonderzoek bepaald en kan de sliblaag worden verwijderd. 

Wij kunnen voor u zowel de kwaliteit als de kwantiteit (de hoeveelheid slib) van de waterbodem bepalen. Op basis van de resultaten van het waterbodemonderzoek krijgt u van ons advies over de toepassingsmogelijkheden van het slib en de slibhoeveelheid. De slibkwantiteit wordt door ons (afhankelijk van de gewenste detaillering van het onderzoek) met behulp van geavanceerde meetapparatuur bepaald.

Contact

Wilt u meer weten over één of meer van deze onderwerpen? 

Contact opnemen