Bodemonderzoek

Van der Poel B.V. voert voor u een bodemonderzoek uit om de kwaliteit van de bodem van uw locatie vast te stellen. In de volksmond noemt men zo'n onderzoek ook wel een 'schone grond verklaring'. In feite bestaat er geen 'schone grond verklaring'. Met een bodemonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid van de bodem voor een bepaald gebruik. Honderd procent 'schoon' is de bodem (bijna) nooit.

Ons team

Ons team bestaat uit zeer ervaren projectleiders en boormeesters die erkend en gecertificeerd zijn en werken volgens de geldende normen. Wij kunnen snel en flexibel inspelen op uw vraag en wij worden ingeschakeld door bedrijven, gemeentes en provincies, waterschappen en particulieren voor ons onafhankelijk advies.

Wanneer

Als bouwer en/of projectontwikkelaar kunt u te maken krijgen met archeologisch onderzoek in gebieden met (mogelijke) archeologische waarde. Wij werken al jaren samen met een aantal archelogische adviesbureau, waarmee wij goede ervaringen hebben. Wij kunnen samen met u een geschikt archelogisch bureau selecteren. 

Contact

Wilt u meer weten over één of meer van deze onderwerpen? 

Contact opnemen