Asbestonderzoek

Wij zijn specialisten in asbestonderzoek in de bodem. Ons asbestonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van bijvoorbeeld aan- en verkoop van percelen, na een brand of na sloop van een pand.

Onze ervaring is dat goed en gedegen onderzoek belangrijk is om eventuele risico's duidelijk te maken, ook richting het bevoegd gezag dat beslist over uw project. 

In de bodem kan een asbestverontreiniging aanwezig zijn; samen met puin kunnen asbesthoudende materialen en asbestvezels in de bodem terecht zijn gekomen. Ook komt regelmatig voor dat onder een asbestdak er asbestvezels in de bodem voorkomen. Verder komen wij vaak asbest tegen in puinpaden die in het verleden zijn aangebracht. 

Wij kunnen de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

  • Vooronderzoek asbest
  • Visuele inspectie
  • Asbestonderzoek in bouw- en sloopafval en puin(granulaat)
  • Asbestonderzoek in grond
  • Depotonderzoek van grond en puin
  • Gecombineerd asbest- en chemisch bodemonderzoek
  • Projectbegeleiding
  • Asbestinventarisatie in en op gebouwen

Contact

Wilt u meer weten over één of meer van deze onderwerpen? 

Contact opnemen