Waterbodemonderzoek

De kwaliteit van de waterbodem kan belangrijk zijn in het kader van voorgenomen (onderhouds)baggerwerkzaamheden, aan- en verkoop van een terrein, omgevingsvergunning, onderhoud-/aanlegwerkzaamheden, bestemmingsplanwijziging, calamiteit etc.

De slibkwantiteit wordt door ons (afhankelijk van de gewenste detaillering van het onderzoek) met behulp van geavanceerde meetapparatuur bepaald.