K-Waarde bepalen

Van der Poel B.V.  biedt onderzoek naar het vaststellen van de k-waarde aan.
Hiermee wordt inzicht verkregen voor de mogelijkheden om het hemelwater af te koppelen
van het rioleringsstelsel en te infiltreren in de bodem.
Tevens krijgt u inzicht in de waterhuishouding en daarbij de doorlatendheidfactoren van
bodemlagen die van belang zijn met betrekking tot de ontwerphoogten, vijverpartijen,
wadi's of ontwateringssystemen.