Quickscan voor Flora en Fauna

Flora en Fauna

De quickscan voor flora en fauna geeft op een snelle manier inzichten over mogelijke verstoringen aan beschermde dieren en/of planten door de door u geplande ontwikkeling. Met een bureauonderzoek en minstens één veldbezoek wordt een inschatting gegeven over de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten