Bodemonderzoek

Van der Poel B.V. voert voor u een bodemonderzoek uit om de kwaliteit van de bodem van uw locatie vast te stellen. In de volksmond noemt men zo'n onderzoek ook wel een 'schone grond verklaring'. In feite bestaat er geen 'schone grond verklaring'. Met een bodemonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid van de bodem voor een bepaald gebruik. Honderd procent 'schoon' is de bodem (bijna) nooit.

Ons team bestaat uit zeer ervaren projectleiders en boormeesters die erkend en gecertificeerd zijn en werken volgens de geldende normen. Wij kunnen snel en flexibel inspelen op uw vraag.